Subota, 13. srpnja 2024.

Svijećnica – Prikazanje Gospodinovo u Hramu

Svijećnica je pučko ime za blagdan Prikazanja Gospodinova koji se slavi 2. veljače, ali osim prikazanja, podsjeća na Marijino ponizno podvrgavanje obredu očišćenja. Danas, na blagdan Prikazanja Gospodinova, blagoslivljaju se i svijeće da bi ih vjernici ponijeli na slavu Gospodnjega imena i da, idući putem vjere i ljubavi, prispiju k Svjetlu neugasivom.

U reformiranom liturgijskom kalendaru Krštenje Gospodinovo, početkom siječnja, smatra se krajem božićnog vremena, a prije Drugog vatikanskog koncila posljednji dan božićnog vremena bio je blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu.

Kako je i naznačeno u nagovoru u slavlje ovoga blagdana, na Svijećnicu (četrdeset dana nakon svetkovine Rođenja Gospodnjega) slavi se „onaj dan kada su Marija i Josip prikazali Isusa u Hramu“. Tamo ih je dočekao pobožni starac Šimun kojemu je Bog objavio da neće umrijeti dok ne ugleda Mesiju.

Židovski zakon obvezivao je Josipa i Marija da dovedu Isusa u Hram, jer novorođeno židovsko dijete trebalo je biti dovedeno u Hram radi posvete Bogu i potvrde pripadnosti židovskom narodu.

Valja napomenuti ono što se u zadnjim desetljećima zaboravlja vezano uz Isusovo prikazanje u Hramu. I Mariju je židovski ritual pročišćenja obvezao da donese ili kupi u Hramu janje i grlicu kao žrtvene žrtve nakon rođenja djeteta. Marija, bezgrješna Majka Božja, nije se morala pridržavati obreda, ali je to učinila radi čašćenja Boga i poštivanja svih pravila koje je izrekao Mojsije.

Prikazanje Gospodinovo vrlo je važan blagdan u našem narodu. U Dalmaciji, točnije u crkvi sv. Šime u Zadru nalazi se relikvijar starca Šimuna, a Dalmatinci ovaj blagdan nazivaju Kandelorum. Ali i drugi krajevi časte ovaj važan blagdan, tako u Slavoniji ovaj blagdan nazivaju Svitlomarinje. Mnoge župe, crkve i kapelice diljem hrvatskih krajeva posvećene su Prikazanju Gospodinovu u Hramu.

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...