Utorak, 16. travnja 2024.

Svaka zapadna nacija koja poštuje sebe trebala bi pokrenuti javnu istragu o COVID-u

Mogu li se od pandemijskih političkih ekscesa oporaviti demokratske institucije, koje su uostalom nekritički pratile ekstremnu i kontraproduktivnu intervenciju Kineske komunističke partije, ostavljajući niz kolateralnih šteta za sobom, od eskalacije mentalnih bolesti do neliječenih karcinoma, obrazovnih deficita i novog vala siromaštva i nezaposlenosti? Mogu li naše javne institucije vratiti dio kredibiliteta koji su izgubili kada su korišteni za suspendiranje građanskih sloboda i pritisak na građane da uzimaju cjepiva upitne učinkovitosti?

Možda, ali samo ako političari, državni službenici i stručni savjetnici budu prisiljeni odgovarati za posljedice svojih postupaka. To se može dogoditi samo ako vlade odmah imenuju javne sudove ili povjerenstva s opsežnim ovlastima koja bi temeljito istražila odgovornost javnih tijela i političara na pandemiju COVID-a 19.

Razvoj događaja u Europi

Ranije ove godine, komisija za korona virus koju je imenovala švedska vlada objavila je svoje zaključke, koji su bili kritični prema određenim aspektima odgovora Švedske na pandemiju COVID-a, ali da su političke odluke vlade u svojim temeljima bili „točni“. Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno dovršava pripreme za svoju javnu COVID istragu koju vodi barunica Hallett. Irska i škotska vlada najavile su da namjeravaju provesti slične istrage.

Samo će vrijeme pokazati hoće li ovi upiti uspjeti razotkriti neugodne istine o odgovorima vlada na COVID i natjerati javne dužnosnike i političke lidere da odgovaraju za svoje grješke, a ne da bude samo promidžbena kampanja. Budući da takva istraživanja zahtijevaju složene i političke prosudbe, a ne samo pitanja „konkretne znanosti”, ishod takvih istraživanja ovisit će u velikoj mjeri o profesionalnosti, moralnom integritetu, neovisnosti i nepristranosti pojedinaca koji vode istraživanja.

Povratak povjerenja

 Evo dva načina na koja bi pravilno i profesionalno provedena istraga o COVID-u mogla poboljšati otpornost i integritet naših liberalno-demokratskih institucija:

Prvo, javna istraga o COVID-u mogla bi identificirati i dijagnosticirati ozbiljne pogrješke u prosudbi i nedostatke u demokratskom procesu koji su doveli do naglog napuštanja standardnih protokola o zaraznim bolestima, preranog ukidanja sloboda građana i prihvaćanja neprovjerenih pristupa kao što su izolacije (lockdowni) koje su nanijele neopisivu štetu društvu.¹ Malo je vjerojatno da će se slično ponavljanje pogrješaka dogoditi u bliskoj budućnosti.

Drugo, ako građani vide ozbiljan napor da se pomno ispitaju motivi koji stoje iza politika pandemije i njihovog utjecaja na društvo, barem će se dio njihova povjerenja u njihove javne institucije vratiti. Bez tog povjerenja, vlade će se sve više oslanjati na prisilu, strah i manipulaciju, a ne na dobru volju, kako bi osigurale od strane građana poštivanja zakona i propisa.

Javna dužnost

Naravno, neke vlade mogu pokušati zaobići zahtjev za javnom istragom o njihovom odgovoru na COVID – 19, kako bi spasile sebe i svoje kolege od neželjenih posljedica. Neke druge vlade mogu pokrenuti istragu, ali zadatak onih koji istražuje može biti preusko definiran, ili postupci mogu biti prenagli i površni da bi otkrili ozbiljne probleme poput nepromišljenog i koruptivnog ponašanja u javnim institucijama.

Unatoč tim rizicima, svaka demokratska vlada koja poštuje svoje građane dužna je naručiti neovisnu istragu o COVID-u kako bi se procijenio učinak državnih aktera u odgovoru na pandemiju COVID – a 19. Samo će vrijeme pokazati hoće li takva istraživanja ispuniti svoju javnu funkciju i dati neuljepšanu istinu, umjesto da „prekrivaju mnoštvo grijeha”.

  1. Vidi, na primjer, „A Systematic Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns on Covid-19 Mortality”, koji je objavljen u „Studies in Applied Economics“, časopisu Instituta John Hopkinsa za ekonomiju, globalno zdravlje i poduzetništvo.

David Thunder je istraživač i predavač na Institutu za kulturu i društvo Sveučilišta Navarra.

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...