Petak, 12. travnja 2024.

Katolička biskupija u Irskoj upućuje mlade na korištenje „kondoma i lubrikanata“ u inicijativi takozvanog „seksualnog zdravlja“

Biskupijski ured za pastoral mladih u biskupiji Kerry podupire rad Centra za seksualno zdravlje koji se zalaže za pobačaj na području biskupije i promiče kontracepciju.

Navedeni katolički biskupijski ured za pastoral mladih u Irskoj usmjerava mlade pod svojom skrbi na kontracepcijske proizvode koje nudi organizacija za „seksualno zdravlje” koja se zalaže za pobačaj i LGBT.

Biskupijski ured za pastoral mladih (KDYS) u biskupiji Kerry je organizacija za rad s mladima koju je „utemeljila biskupija Kerry“ 1971. i „vodeća je organizacija za rad s mladima na jugozapadu Irske koju teritorijalno pokriva biskupiju Kerry“, stoji na web stranici biskupije Kerry.

Navedena organizacija je 26. srpnja objavla status na svome profilu na društvenim mrežama upućujući katoličku mladež biskupije na inicijativu koju vodi Centra za seksualno zdravlje (SHC) u Corku pod nazivom kombi „DASH“. Kombi je putujući terenski projekt koji nudi „besplatne proizvode“ uključujući „brzo testiranje na HIV“, „kondome i lubrikante“ i „informacije/podršku u vezi s problemima oko droge, alkohola i seksualnog zdravlja“.

Prema web stranici Centra za seksualno zdravlje, grupa zagovara pobačaj uz ponudu besplatnih kontracepcijskih sredstava i „seksualno savjetovanje“. Savjetovanje o „seksualnom zdravlju” koje grupa pruža uključuje „praktične informacije i podršku o svim vašim mogućnostima” u situacijama krizne trudnoće, uključujući savjetovanje o „prekidu” trudnoće – ili pobačaju – kao jednoj od tih opcija.

Centar za seksualno zdravlje isto tako snažno podržava LGBT politiku, slaveći i promovirajući lokalne homoseksualne događaje „Pridea“ na jugozapadu Irske gdje nude besplatno testiranje na HIV uz slogan „ubodi se za ponos“.

Nadalje, grupa pomaže osobama koje su aktivne u seksualnom radu pružajući „podršku, testiranje i informativne usluge ženama, muškarcima i trans osobama koje rade u seks industriji”.

Rad Centra za seksualno zdravlje u očitoj je suprotnosti s katoličkim naukom o seksualnoj etici i dostojanstvu ljudske osobe.

Crkvena tradicija i Sveto pismo naučavaju da je kontracepcija protivna svrsi ljudskih spolnih odnosa. Pišući 1930. encikliku „Casti Connubi“ papa Pio XI. je osudio upotrebu kontracepcijskih sredstava za kontrolu rađanja navodeći da je „svaka uporaba spolnog čina u braku koja se ostvaruje na takav način da je čin namjerno osujećen u svojoj prirodnoj moći da stvara život prijestup protiv Božjeg i naravnog zakona, a oni koji se u to upuštaju se opečaćuju krivicom teškog grijeha”.

Crkva isto tako izričito zabranjuje oduzimanje ljudskog života pobačajem, upućujući na Katekizmu Katoličke Crkve u kojem se potvrđuje da je pobačaj uvijek „teško protivan moralnom zakonu“, vezujući kanonsku kaznu ekskomunikacije za svaku „formalnu suradnju“ u činu pobačaja.

Ne samo da je katolička biskupija Kerry dopustila promoviranje grupa za pobačaj, LGBT-a i kontracepcije među mladima, nego je i vlč. Gearoid Godley postavljen kao biskupski povjerenik za pastoral mladih, a samim time i kao voditelj cijelog projekta.

Iako je osnovana od strane katoličke biskupije, izjava o misiji i „viziji“ KDYS-a ne spominju Krista, Boga ili katoličku vjeru. Umjesto toga, pod naslovom „naše vrijednosti” na stranici grupe mladih „o nama“ kao prioriteti su postavljeni „uključivost, poštovanje, odbacivanje osude, usmjerenost na mlade, profesionalnost i osnaživanje mladih“.

Portal LifeSiteNews obratio se ordinarijatu biskupije Kerry, točnije biskupu Rayju Browneu, kako bi pitao je li biskup bio svjestan uključenosti biskupijskog ureda za mlade u projekt Centra za seksualno zdravlje u vezi promicanja kontracepcije među mladima biskupije, ali nije dobio odgovor.

Izvor

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...