Srijeda, 17. travnja 2024.

Tko je sve došao pozdraviti Mariju kod njezina slavnog Uznesenja u Nebo?

U Hrvatskoj postoje prekrasne crkve  koje nose ime po Uznesenju Blažene  Djevice Marije. Među njima je i stolna crkva u gradu Pagu gdje smo ovo ljeto,  kao Zaklada, odlučili proslaviti Veliku  Gospu. Slika iznad glavnog oltara u toj  crkvi prikazuje Majku Božju kako ulazi u Nebo, okruženu anđelima i svetcima, a ispod nje su apostoli koji su je otpratili. Naši stari znali su velike crkvene istine i to su nastojali pretočiti u lijepe slike  kako bi i drugima pomogli da razmatraju i budu na njima zahvalni.

Zadržimo se na trenutak na tom prikazu i razmislimo kakav je to bio događaj. U tome nam mogu pomoći spisi velikog crkvenog naučitelja i biskupa sv. Alfonza Liguorija. U svojoj  knjizi „Marijina slava“ on opisuje tko je sve dočekao Mariju te kako je primila
krunu i zasjela na prijestolje, s desne strane svoga Sina Isusa Krista.

Dok razmišljamo, molimo i čitamo o ovakvim nebeskim događajima, molimo Mariju da nam isprosi milost ustrajnosti, da ostanemo vjerni njoj i Isusu kako bismo je i sami mogli jednog dana gledati u svoj njezinoj slavi i veličini kraj njezina  Sina. Do tada, svakako iskažimo joj poštovanje tako da je ovdje, na zemlji, častimo i sudjelujemo u procesijama njoj u  čast, naročito za Veliku Gospu.

Sv. Alfonz opisuje da je Marija, nakon  što je umrla, bila uznesena u Nebo dušom i tijelom. Isus Krist, njezin sin, kako  bi počastio slavnu Marijinu pobjedu,  sam je došao na čelo cijeloga Neba da je dočeka i uvede u svoj nebeski dvor. On  je za nju pripremio ne samo prijestolje, nego najveličanstveniji ulazak u Nebo.

Ondje su je došli dočekati svi svetci koji su u to vrijeme bili u raju i pozdraviti je kao svoju kraljicu. Došle su i sve svete djevice: vidjele su je i proglasile  blaženom i pohvalile je. Rekle su joj da je ona prva dala izvrstan primjer posvećivanja svoga djevičanstva Bogu. Došli su i sveti ispovjednici da je pozdrave kao svoju gospodaricu koja ih je svojim svetim životom naučila tolikim lijepim  krjepostima.

Kao svoju kraljicu došli su je pozdraviti i sveti mučenici jer ih je svojom velikom postojanošću u boli za vrijeme Muke svoga Sina poučila, a svojim zaslugama dala im snagu da daju život za vjeru. Došao je tu i sveti Jakov, jedini od apostola koji je tada bio u raju, da joj u ime svih ostalih apostola zahvali za veliku utjehu i potporu koju im je pružala dok je bila na zemlji.

Proroci su je, pak, pozdravili govoreći: „Ah, Gospođo, bila si nagoviještena u našim proročanstvima“. Priđoše i sveti patrijarsi i rekoše joj: „O Marijo, ti si bila  naša nada za kojom smo toliko i dugo uzdisali“. Praroditelji, Adam i Eva, došli su  joj zahvaliti s većom ljubavlju i rekli: „Ah,  ljubljena kćeri, ti si popravila štetu koju  smo nanijeli ljudskom rodu; ti si pribavila svijetu blagoslov koji smo mi izgubili,  zbog našeg zlog čina. S tobom smo spašeni i za to budi zauvijek blagoslovljena“. Tada je došao sveti Šimun da joj poljubi noge i s radošću je podsjeti na onaj dan kada je iz njezinih ruku primio malog Isusa.

Došli su i sveti Zaharije i sveta Elizabeta i ponovno joj zahvalili za  taj posjet pun ljubavi, što ih je s toliko  poniznosti i milosrđa učinila u njihovu  domu i po kojemu su primili tolika blaga  milosti. Sveti Ivan Krstitelj došao joj je s  većom ljubavlju zahvaliti što ga je posvetila svojim glasom.

Što su joj njezini roditelji, sveti Joakim  i sveta Ana, mogli reći kada su je došli  pozdraviti? O Bože, s kakvom su je nježnošću morali blagosloviti govoreći: „Ah,  ljubljena kćeri, kakva je naša sreća bila  imati takvo dijete! Budi sada naša kraljica, jer ti si majka našeg Boga, kao takvu  te pozdravljamo i obožavamo“.

A tko može razumjeti ljubav s kojom  ju je njezin dragi suprug sv. Josip došao  pozdraviti? Tko može opisati radost koju  je taj sveti patrijarh doživio vidjevši svoju suprugu kako stiže u Nebo s tolikim trijumfom, proglašena kraljicom svega  raja? S kakvom joj je nježnošću rekao:

„Ah, moja Gospođo i zaručnice, kako ću  ikada moći zahvaliti našem Bogu, kao  što dolikuje, što me učinio tvojim zaručnikom, ti koja si njegova prava majka? Preko tebe sam zaslužio na zemlji brinuti se o djetinjstvu utjelovljene Riječi, da ga  tako često nosim na rukama i primam od njega tolike posebne milosti. Blagoslovljeni bili trenutci koje sam proveo u životu služeći Isusu i tebi, moja sveta zaručnice“.

Tada su svi anđeli došli da je pozdrave  i ona, velika kraljica, zahvalila je svima za  pomoć koju su joj pružili na zemlji, posebno zahvalivši arkanđelu Gabrijelu koji je bio sretni poslanik svega njezina sjaja kada joj je došao najaviti da će postati Majkom Božjom.

Tada se ponizna i Sveta Djevica klečeći poklonila Božanskom veličanstvu i potpuno izgubljena u svijesti ništavila  zahvalila mu za sve milosti koje joj je  udijelio isključivo njegovom dobrotom, a  posebno što ju je učinio majkom Vječne  Riječi.

Tko može, nastavlja sv. Alfonz, neka  shvati kakvom ju je ljubavlju blagoslovilo Presveto Trojstvo; neka shvati kakvu je  dobrodošlicu Vječni Otac iskazao svojoj  kćeri, Sin svojoj majci, Duh Sveti svojoj  supruzi. Otac je kruni dijeleći s njom svoju moć, Sin svoju mudrost, a Duh Sveti svoju ljubav. Sve tri Božanske osobe koje uspostavljaju njezino prijestolje s desne strane Isusa, proglašavaju je Univerzalnom Kraljicom Neba i Zemlje i zapovijedaju anđelima i svim drugim stvorenjima da je priznaju kao kraljicu, da joj služe i njoj se pokoravaju.

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...