Srijeda, 19. lipnja 2024.

Kardinal Arinze objašnjava zašto belgijski biskupi ne mogu blagosloviti homoseksualne parove

Uvođenje obreda blagoslova homoseksualnih parova u Belgiji izazvalo je kritike kardinala Francisa Arinzea, umirovljenog prefekta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata.

Kardinal je rekao da su belgijski biskupi zauzeli pogrješan doktrinarni i pastoralni pristup.

„Čovjek nema moć promijeniti poredak koji je uspostavio Bog Stvoritelj“, rekao je kardinal Arinze u intervjuu koji je dao vatikanskom novinaru Robertu Moynihanu.

„Čak i ako je cilj biti pastoralna pomoć homoseksualnim parovima, mora se priznati da su belgijski biskupi učinili pogrješku“, rekao je kardinal Arinze.

Nigerijski kardinal, koji sada ima 89 godina, služio je kao prefekt Kongregacije za bogoštovlje od 2002. do 2008. Čak i u mirovini, kardinal je odgovorio na otvoreni prkos belgijskih katoličkih biskupa prema Vatikanu i katoličkom nauku.

Belgijski biskupi su 20. rujna najavili uvođenje obreda blagoslova homoseksualnih parova u svojim biskupijama. Biskupi Flandrije objavili su priručnik za slavlje obreda blagoslova homoseksualnih zajednica za dijelove zemlje u kojima se govori flamanski.

Arinze je kritizirao izjavu biskupa, citirajući njezin naslov „Biti pastoralno blizak homoseksualnim osobama: za otvorenu Crkvu koja nikoga ne isključuje“.

Kardinal je rekao da njihov pristup nije pastoralan i da zanemaruje katolički nauk.

„Sveto pismo predstavlja homoseksualne činove kao činove teške izopačenosti”, rekao je, dodajući da je crkvena tradicija, kako je zastupljena u Katekizmu Katoličke Crkve, „uvijek tvrdila da su homoseksualni činovi intrinzično neuredni”.

„Iako osobe s homoseksualnim sklonostima treba poštivati, a ne nepravedno diskriminirati, one su, kao i svaki kršćanin, pa i svako ljudsko biće, pozvane na čistoću“, rekao je mons. Arinze. Kardinal je zatim citirao Kristove riječi: „Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!“ (Mt 5, 8).

Također je citirao Katekizam Katoličke Crkve u kojem se tvrdi da su homoseksualne osobe „pozvane na čistoću”.

„Homoseksualne osobe pozvane su na čistoću. Krepostima ovladavanja sobom, odgojiteljicama nutarnje slobode, kadšto uz potporu nesebična prijateljstva, molitvom i sakramentalnom milošću, one se mogu i moraju, postupno i odlučno, približiti kršćanskom savršenstvu“, Katekizam Katoličke crkve, br. 2359.

Kardinal se intervjuu isto tako pozvao na nedavnu izjavu Kongregacije za nauk vjere kako bi potvrdio svoje razmišljanje.

Izvor

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...