Utorak, 21. svibnja 2024.

Što Kuran kaže o onima koji žele napustiti islam?

Trenutno se u većini država s apsolutnom muslimanskom većinom provodi smrtna kazna zbog napuštanja islama, a ako se ne provodi, onda društvo onemogućuje prelazak na kršćanstvo. Zašto? Zato što obraćenik na kršćanstvo predstavlja “opasnost” za islamske vrijednosti. Stoga, nas ne treba čuditi vijest da je neka muslimanska država, kao Malezija 2021., uvela državnu uredbu da je zabranjen prelazak s islama na druge religije. I ako to ne bude dovoljno, onda uvedu smrtnu kaznu.

Europljanima je teško shvatiti da je smrtna kazna za otpadništvo dio islamskog pravnog zakona, a ono se zasniva se na Kuranu. Pa da vidimo što piše u Kuranu: „Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte“ (Kuran 4, 89).

U nauku Hadise potvrđuje se Muhameda propovijedanje kada kaže: „Tko god promijeni svoju islamsku vjeru, ubij ga“ (Buhari 9, 84.57). Smrtna kazna za otpadništvo dio je islamskog zakona prema svim sudskim praksama u kojima se prakticira provedba šerijata, ako nije riječ o sekularnoj državi (kao Libanon i Sirija).

Dakle, još je uvijek dio nauka svih škola islamske sudske prakse, kako sunitskih, tako i šijitskih da pogube nevjernika. Pokojni šeik Yusuf al-Qaradawi, koji je nekoć bio poznati radikalni muslimanski klerik u svijetu, izjavio je sljedeće: „Muslimanski pravnici su jednoglasni da otpadnici moraju biti kažnjeni, ali se razlikuju u određivanju vrste kazne koja će biti izrečena. Većina njih, uključujući četiri glavne (sunitske) škole prava (hanefitska, malikitska, šafijitska, hanbalitska), kao i ostale šijitske škole prava se slažu da otpadnici moraju biti pogubljeni”.

Mnogi pripadnici Islamskog bratstva kažu da je šeik Qaradawi jednom „slavno“ izjavio: „Kada bi se ukinula kazna za otpadništvo, islam danas ne bi (više) postojao”. Pa prosudite sami koliko se je reformirao islam od doba poslanika Muhameda…

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...