Srijeda, 19. lipnja 2024.

Znate li što je Blažena Djevica Marija rekla sv. Brigiti o ukidanju celibata?

Sveta Brigita Švedska je svetica rimokatoličke Crkve, mističarka, utemeljiteljica Otkupiteljeva reda časnih sestara, najpoznatija svetica sjevernih naroda Europe i književnica. Najpoznatija je po Petnaest molitava sv. Brigite te po Sedam molitava svete Brigite.

Iz knjige Život i odabrane objave sv. Brigite Švedske, koju je objavila Marguerite Tjader Harris (New York, Paulist Press, 1990.), donosimo odlomak o tome što je Blažena Djevica Marija rekla Svetoj Brigiti o ukidanju celibata.

„Znaj i ovo; ako neki papa dopusti svećenicima sklapanje braka, Bog će ga osuditi na kaznu jednako veliku, u duhovnom smislu, kao što je ona koju zakon pravedno izriče na tjelesni način čovjeku koji je zgriješio tako teško da su mu morale biti iskopane oči, odrezan jezik i usne, nos i uši, amputirane ruke i stopala, prolivena sva krv njegovog tijela, i konačno, cijelo njegovo beskrvno tijelo bačeno da ga požderu psi i druge divlje zvijeri. Slične stvari bi se doista dogodile na duhovni način onome papi koji bi odlučio, protivno gore spomenutim odredbama i volji Božjoj, dati svećenicima dozvolu za sklapanje braka. Jer tom istom papi Bog bi potpuno oduzeo njegov duhovni vid i sluh, i njegove duhovne riječi i djela. Sva bi njegova duhovna mudrost potpuno otupjela; i konačno, nakon njegove smrti, njegova bi duša bila izbačena u vječni pakao kako bi tamo postala hrana demonima do kraja vremena. Da, čak i da je sv. papa Grgur donio ovakvu odredbu, on nikada ne bi dobio milost od Boga da svoju odredbu nije ponizno opozvao prije svoje smrti“.

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...