Utorak, 23. travnja 2024.

Anđeli čuvari

Crkva danas slavi Svete anđele čuvare. Svaki anđeo pa tako i anđeo čuvar, svjetlo je duhovno biće koje neprestano gleda Božje lice uživajući u praiskonskoj Božjoj ljubavi i blizini. To je vjerska istina, a ne samo neko pobožno razmišljanje o anđelima.

Biblija spominje anđele na mnogo mjesta. Evanđelist Matej nam je zabilježio Isusove riječi: „Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga!“

Koja je zadaća naših anđela čuvara? Anđeli nas štite, vode i brane od svakoga zla. Mogu nam davati spasonosne poticaje. Anđeo čuvar dobar je životni prijatelj. O tomu nam svjedoče brojni sveci i uzori kršćanskog života koji su znali surađivati s anđelima. Njih nam je Bog dao kao svojevrsnu svoju produljenu pratnju.

Više o anđelima čuvarima, ali i demonima iz pera egzorcista Chada Rippergera možete pročitati na poveznici.

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...