Ponedjeljak, 04. ožujka 2024.

Bl. A. Stepinac: Potrebna je kristijanizacija našeg naroda

Naš cilj je potpuna kristijanizacija našega naroda

Pred nama stoji liberalna štampa, koja općenito radi na dekristijanizaciji, a kod nas na dekristijanizaciji našega naroda. Ona je poput Golijata oboružana do zubi. Njoj nasuprot stoji nejaka katolička štampa. Moramo li klonuti kod te pomisli? Mislimo da ne.

Kod nas ne smije biti straha. Naš cilj i nakana je jasna. Ona je: širiti što veću čast i slavu Gospodina Boga. Naš cilj je potpuna kristijanizacija našega naroda. To je ono, za čim težimo.

Kad je to naša svrha onda mora biti i veliko naše pouzdanje u Boga. Nemoguće je da nas On u tom radu ostavi na cjedilu. Osim toga moramo i mi upotrijebiti sva sredstva: raditi savjesno, skupljati pretplatnike i sredstva, gdje god se može, i mnogo moliti, jer molitva je najjače oružje, koje imamo u svojim rukama. Po molitvi možemo postići sve.

Naš je dakle cilj da naš narod za uvijek ostane katolički. A kad je naša nakana tako čista, onda mora biti i veliko naše pouzdanje u Boga. A mi u tom radu moramo upotrijebiti sva sredstva koja nam stoje na raspolaganju, i naš je konačni uspjeh osiguran.

Alojzije Stepinac

(Odlomci iz govora Nadbiskupa koadjutora o katoličkom dnevniku, 2. srpnja i 3. srpnja 1934.)

Katolički list, 5. srpnja 1934., br. 27., str. 347.

IZVOR: BATELJA, Juraj (prir.) Blaženi Alojzije Stepinac: Propovijedi, poruke, govori 1934. – 1940., Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb, 2000., str. 16.

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...