Utorak, 16. srpnja 2024.

Bl. A. Stepinac: Zagreb treba biti katolički grad

Ne bojimo se komunista i bezvjeraca!

Predragi vjernici! Čitao sam negdje, da je neki liječnik predavao u nekoj dvorani. Svi su ga razumjeli, samo jedan čovjek ne, te je došao poslije predavanja k njemu i rekao mu da ga nije ništa razumio. Liječnik mu je ponovio predavanje i rekao mu ako ne razumije sada, da mu on ne može razumijevanje utuviti u glavu. Slično je i kod nas.

Naši protivnici se protive gradnji župnih crkava, premda smo mi to jasno obrazložili. Mi možemo ponovno protumačiti, ali ako oni to i opet ne razumiju, to mi nismo krivi. Mnogi se pitaju čemu osnivamo nove crkve? A mi im odgovaramo: da hoćemo da se štuje ime Božje.

Hoćemo da se poštuju roditelji, hoćemo da se ljudi ne ubijaju, hoćemo da mladež bude čista i poštena, jer samo takva mladež je garancija za bolju budućnost, hoćemo da se poštuje privatno vlasništvo i dobro ime i čast bližnjeg; hoćemo svetost braka da muž bude siguran za ženu, a žena za muža. Sve ovo se može postići samo putem crkve, jer crkve su najjači bedem i sigurnost da će se štovati zakon Božji.

Danas slavimo 1000-godišnjicu svetog Ćirila i Metodija, dakle preko hiljadu godina postoji hrvatski narod, a tko ga je očuvao? Ja vjerujem u pomoć Božju, i nitko me neće u tome razuvjeriti. Ova župna crkva je otvorena. Nadam se, da će tokom ove godine biti otvorene još dvije, a za kratko vrijeme da će Zagreb imati dosta crkvi, jer Zagreb treba da bude katolički grad.

Ne bojimo se komunista i bezvjeraca, jer pobjeda je naša. Bog će hrvatski narod voditi kao i do sada.

Alojzije Stepinac

(Govor prigodom otvaranja nove župe na Miramarskoj, 5. srpnja 1936.)

Hrvatska straža, 7. srpnja 1936., br. 153., str. 4.

IZVOR: BATELJA, Juraj (prir.) Blaženi Alojzije Stepinac: Propovijedi, poruke, govori, 1934. – 1940., Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb, 2000., str. 115.

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...