Nedjelja, 23. lipnja 2024.

Vlč. Chad Ripperger objasnio u kratkoj studiji što su to moralne krjeposti

Studija vlč. Chada Rippergera o moralnim krjepostima pokazuje da je neoskolastička metoda itekako aktualna te može i danas pomoći Crkvi u tumačenju temeljnih pojmova vjere. Ali osim moralnih krjeposti, poznati egzorcist objasnio je koncept pravde, jakosti, umjerenosti te se osvrnuo i na teološke i intelektualne krjeposti.

Cijelu studiju donosimo Vam u nastavku teksta.

Moralne krjeposti

Sastavni dijelovi razboritosti (Poznavanje sredstava za postizanje cilja):

1. Pamćenje (Memoria): krjepost kojom se netko sjeća pravih stvari koje se odnose na radnju i njezine okolnosti;

2. Spoznavanje (Intellectus): sposobnost razumijevanja praktičnih načela i okolnosti različitih situacija;

3. Poučljivost (Docilitas): sposobnost biti vođen i primati savjete od drugih;

4. Oštroumnost (Solertia): brzina u dolaženju do cilja rezultata;

5. Razum (Ratio): sposobnost rasuđivanja o praktičnim stvarima; sposobnost primjene univerzalnih praktičnih načela za pojedine situacije;

6. Dalekovidnost (Providentia): sposobnost da se vide budući ishodi radnji na temelju prošlih iskustava

7. Predostrožnost (Circumspectio): krjepost kojom se prate okolnosti u kojem se nalazimo.

8. Opreznost (Cautio): primjena znanja iz prošlosti na djelovanje kako bi se izbjegle prepreke.

Potencijalni dijelovi razboritosti:

  1. Dobar savjet (Eubulia): navika uzimanja dobrog savjeta;
  2. Rasudnost (Synesis): sposobnost da znate što učiniti kada se primjenjuje običajno pravo
  3. Razbor (Gnome): sposobnost da znate što učiniti kada se običajno pravo ne primjenjuje

Pravda (Pružite drugom ono što mu pripada):

1. Komutativno: pravda između pojedinaca;

2. Pravno: pravda prema pojedincu za opće dobro;

3. Distributivno: pravednost onih koji su zaduženi za opće dobro pojedinca;

4. Restitucija: navika kojom se vraća ono što se duguje;

5. Religija: krjepost kojom Bogu uzvraćamo ono što mu pripada;

6. Pobožnost: navika po kojoj netko ima poticajnu volju činiti stvari koje se odnose na službu Bogu;

7. Prisega: zakletva ili polaganje zakletve, kao primjerice na sudu;

8. Poštovanje: krjepost kojom se roditeljima iskazuje dužna čast i štovanje

9. Domoljublje: podkrjepost poštovanju u kojoj se domovini iskazuje čast koja joj pripada;

10. Ceremonija: vršenje vjerskih čina;

11. Poslužba (Dulia): davanje dužne časti nadređenima;

12. Poslušnost: spremnost volje da se izvrši volja nadređenog;

13. Marljivost: ispunjavanje dužnosti u životu;

14. Zahvalnost: zapažanje (obično izraženo) dobročinitelju za neki dar;

15. Pravedno opravdanje: navika kojom se staje na kraj šteti koju su prouzročili drugi;

16. Istinoljubivost (na engleskom: iskrenost): navika govorenja istine;

17. Ljubaznost: krjepost pomoću koje se netko može sprijateljiti;

18. Velikodušnost: korištenje vlastitog viška radi pomoći siromašnima;

19. Pravičnost (Epieikeia): krjepost kojom se poznaje um zakonodavca.

Jakost (spremnost na angažiranje u podnošenju napora):

1. Dobronamjernost: krjeposti kojom se traži izvrsnost u svim stvarima, a posebno u važnim stvarima;

2. Veličanstvenost: krjeposti kojom netko koristi svoje bogatstvo da čini velike stvari;

3. Strpljenje: sposobnost trpljenja zla ili smirenost u suočavanju sa zlom;

4. Ustrajnost: krjeposti kojom se ustraje u teškom situacijama sve dok se ne postigne dobro kao konačan cilj;

5. Obuzdavanje: sposobnost duše da čeka dobro;

6. Trapljenje: spremnost na patnju.

Umjerenost (Krjepost kojom se kontroliraju tjelesni užici):

1. Sram: strah da će vas netko smatrati nevažnim;

2. Poštenje: navika kreposnog postupanja u svakoj situaciji (može se također nazvati integritet);

3. Apstinencija: suzdržavanje od jedenja određene vrste hrane;

4. Post: suzdržavanje od jedenja hrane općenito;

5. Trijeznost: krjepost kojom se umjereno pije alkohol;

6. Uzdržljivost: krjepost kojom volja ostaje postojana unatoč željama (požudi);

7. Čednost: krjepost koja ublažava tjelesni užici, ova krjepost odnosi se na šestu Božju zapovijed;

8. Djevičanstvo: navika uma ili duše koja se uvijek suzdržava od uživanja, čak i unutarnjeg zadovoljstva, povezana je sa šestom Božjom zapovijedi;

9. Samokontrola: krjepost volje kojom se ostaje postojan unatoč napastima (obično u vezi s napastima koje se odnose na šestu Božju zapovijed);

10. Krotkost: uzdržavanje od užitka opravdanja;

11. Ispravna skromnost: krjepost u kojoj nečija vanjština ne uvlači druge u grijehe protiv šeste i devete Božje zapovijedi;

12. Poniznost: spremnost na život u skladu s istinom; suzdržavajući se od strasti i težnja za izvrsnošću izvan vlastitog stanja; ne osuđujući sebe gorim nego što jesi;

13. Promoćurnost (Eutrapelia): krjepost ispravnog postupanja;

14. Ispravno (sportsko) ponašanje: krjepost kojom netko regulira užitke posebno u vezi s igrom ili igrama;

15. Društvena pristojnost (Decorum): krjepost u kojoj nečija vanjština odgovara osobi i okolnostima

16. Šutnja: krjepost koja ne potiče osobu na govor osim ako je potrebno; također krjepost u kojoj se nastoji imati unutarnji mir od apetita;

17. Studioznost: krjepost u kojoj se teži znanju prema stanju u životu;

18. Jednostavnost: krjepost u kojoj se umjereno čini u pogledu količine (nemanje više nego što je potrebno niti manje).

Teološke krjeposti:

Vjera: krjepost kojom se daje pristanak na polog vjere;

Nada: krjepost kojom se čeka blaženo te se pouzdaje u Božju pomoć;

Ljubav: krjepost kojom netko voli Boga i bližnjeg radi Boga.

Intelektualne krjeposti:

1. Umijeće: navika uma (krjepost) pomoći koje netko shvaća prirodu stvari;

2. Znanje (Scientia): krjepost po kojoj je netko u stanju prosuditi stvorene stvari onakve kakve jesu;

3. Mudrost: krjepost pomoću koje netko shvaća one stvari koje se odnose na Boga kao što je poznato kroz prirodno svjetlo razuma.

Izvor

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...