Ponedjeljak, 22. srpnja 2024.

Kardinal Sarah tvrdi da je vjerska sloboda ugrožena na Zapadu

Kardinal Robert Sarah, bivši prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, upozorio je na važnost očuvanja vjerske slobode i na opasnosti koje prijete vjerskoj slobodi na Zapadu.

Komentari kardinala, koji je podržavao i promovirao tradicionalnu latinsku misu tijekom svoje službe u Rimskoj kuriji od 2001. do 2021., nastali su tijekom intervjua za EWTN koji je emitiran 27. studenog, povodom objavljivanja njegove najnovije knjige Katekizam duhovnog života, u kojoj se usredotočio na sakramente, bogoslužje i duhovni život vjernika.

„Prijetnje vjerskoj slobodi mogu uzeti mnoge forme“, izjavio je kardinal Sarah. „Bezbrojni mučenici i dalje umiru za vjeru diljem svijeta. Ali vjerska sloboda je ugrožena i na Zapadu. Često se ne radi o otvorenoj prijetnji ili mržnji prema vjeri”, nego o „implicitnoj predrasudi prema kršćanstvu“.

Kardinal je u intervjuu naglasio važnost križa, euharistije i Gospe kao temelja duhovnog života kršćanina. „Kršćanski život mora biti izgrađen na tri stupa: križu, euharistiji i Djevici Mariji. To su tri stupa na kojima morate graditi kršćanski život”, rekao je kardinal. Govoreći o sakramentima kao glavnim kanalima milosti za duše, rekao je: „Moramo ih ponovno otkriti kao glavna sredstva milosti koje je Isus uspostavio u svojoj Crkvi“.

„Poticat ću”, nastavio je kardinal, „da liturgija postane sve svetija i tiša, jer Bog šuti, a Boga susrećemo u tišini, u klanjanju. Mislim da je vrlo važna formacija Božjeg naroda za liturgiju. Možemo pokazati ljudima ljepotu da budu pobožni na liturgiji u kojoj se produbljuje naš susret s Kristom”.

Analizirajući bezboštvo sekularnog svijeta i prazninu koju čovjek osjeća kada živi, tako reći, bez Boga, kardinal Sarah žali što je danas „Bog zaboravljen. Svi živimo kao da Bog ne postoji. Posvuda vlada zbunjenost. Previše ljudi svodi smisao svojih života na apsolutni individualizam i potragu za prolaznim zadovoljstvom”.

U drugoj knjizi pod naslovom Snaga tišine, kardinal Sarah intervjuirao je kartuzijanskog redovnika o važnosti susreta s Bogom u tihoj molitvi. Govoreći o evangelizaciji svijeta, koji je uvelike slijep za Boga u području javnog života, kardinal Sarah je inzistirao na tome da Crkva ne može biti zadovoljna funkcioniranjem samo kao društvene ili humanitarne organizacije. „Crkva nije društvena organizacija koja treba rješavati probleme migracije ili siromaštva”, izjavio je kardinal. „Crkva ima božanski cilj, a to je da spasi svijet”.

Kardinal je rekao kako se nada da će njegova knjiga pomoći vjernicima i svećenicima da slijede Krista u pustinji. „Vidio sam potrebu za prikazom nekih razmišljanja o napretku u duhovnom životu; napretku u osobnom i intimnom odnosu s Isusom Kristom”.

Izvor

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...