Četvrtak, 13. lipnja 2024.

Anglikanci razmatraju uvođenje rodno neutralnih pojmova za Boga!

Mnogi pastori i vjernici u Anglikanskoj crkvi zalažu se za uvođenje rodno neutralnih pojmova kada se govori o Bogu u molitvama i pjesmama. Riječ „Otac” bila je, prema Bibliji i kršćanstvu, dovoljno dobra za Isusa, kao što je bila i jest za bezbrojne milijune kršćana, ali nije dovoljno dobra za vodstvo Anglikanske crkve. Sve veći broj anglikanskih biskupa vjeruje da bi “rodni pojmovi“ bolje odgovarali opisu Boga.

Članak u The Timesu sugerira da se “mnogi“ crkveni velikodostojnici Engleske crkve nadaju da će vidjeti promjenu doktrine vezanu uz definiranje Boga s novom (liturgijskom) komisijom koja će zbog tog pitanja biti pokrenuta ovog proljeća.

Svaku promjenu, uključujući, na primjer, promjene u molitvi „Oče naš“ (u budućnosti bi, prema trenutnim prijedlozima, izgovarali „Oče naš i Majko“) mora odobriti Sinoda, sabor Anglikanske crkve u Engleskoj. Ako liturgijsko povjerenstvo bude željelo promijeniti temeljni kršćanski nauk, onda će odluka još više udaljiti Anglikansku crkvu od kršćanstva i od Svetog pisma.

Dok se rasprava o tome kako kršćani trebaju oslovljavati Boga proteže daleko u prošlost, velikodostojnici Anglikanske crkve, čini se, žele naglasiti da najnovije oživljavanje tog pitanja nije povezano s novootkrivenim širim kulturnim interesom za rod, iako je woke ideologija sve jača u Anglikanskoj crkvi u Engleskoj.

Pastorica iz Liverpoola, Miranda Threlfall-Holmes, koja podržava uvođenje rodnih izraza za Boga, dodala je da bi takva promjena mogla imati pozitivan „učinak na sve rasprave o rodu, seksualnosti i ženama“.

Velikodostojnici u Anglikanskoj crkvi zaboravljaju činjenicu da se Boga naziva „Ocem“ jer se ne može zamijeniti s riječju „Majka“ bez promjene značenja, kao što se ne može rodno neutralizirati riječ „roditelj“ bez gubitka značenja.

Izvor

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...