Petak, 19. travnja 2024.

Nove nepravilnosti u MZOS-u – zahtjev za ostavkom ministra Jovanovića

Udruga Vigilare protivi se najavljenom načinu rješavanja problema vezanih uz legalno uvođenje Zdravstvenog odgoja u hrvatski školski sustav od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a nakon Odluke Ustavnog suda od 22. svibnja 2013. (ocjena propisa: U-II / 1118 / 2013.) kojom je ukinuta Odluka o uvođenju Kurikuluma zdravstvenog odgoja, kao i sam Kurikulum.

Naime, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 31. svibnja 2013. objavilo je da „otvara javnu raspravu o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja“. Kao materijal za javnu raspravu, osim Kurikuluma zdravstvenog odgoja (sada bez preporučene literature), ponuđeni su: Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama ministra obrazovanja Željka Jovanovića (klasa 602-01/12-01/00431, ur. broj 533-21-13-0006) od 31. svibnja 2013. te Radni materijal i radionice za provođenje Kurikuluma zdravstvenog odgoja na satu razrednika.

Postavlja se pitanje kako se može otvoriti javna rasprava o propisu koji je već donesen? Naime, čl. 79. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11 i 12/13) propisuje da „Ministri […] mogu odlučiti da se nacrti propisa koje pripremaju, a za koje je javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani da na nacrt propisa iznesu svoje primjedbe.“ No, ovdje se na javnu raspravu ne nudi nacrt propisa, nego odluka identičnog sadržaja koju je ministar proteklih mjeseci potpisao i donio već tri puta!

Podsjetimo, ministar Jovanović 27. rujna 2012. donio je prvu Odluku o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama, 31. siječnja 2013. donio je drugu Odluku… koja je prestala vrijediti jednoglasnom Odlukom sudaca Ustavnog suda RH od 22. svibnja 2013., a 31. svibnja 2013. isti je ministar po treći put donio Odluku… (klasa 602-01/12-01/00431, ur. broj 533-21-13-0006.).

Činjenica da je ministar Jovanović donio propis prije početka javne rasprave, trenutno otvorenu javnu raspravu o tome propisu čini bespredmetnom. Stoga se Odluka od 31. svibnja 2013. i njome doneseni Kurikulum ne mogu smatrati donesenima „u postupku usklađenom s ustavnim zahtjevima“ pa se sadržaj zdravstvenoga odgoja sukladno Odluci Ustavnoga suda do daljnjega može predavati samo sukladno programu koji se provodio do početka školske godine 2012./2013.

Kurikulum koji je sada ponuđen na javnu raspravu sastavni je dio Odluke od 31. svibnja 2013., pa ni on nije Nacrt (niti na njemu gdje stoji „Nacrt”) o kojem bi se raspravljalo.

U nedjelju 2. lipnja 2013. s internetske stranice MZOS-a uklonjena je ta Odluka koju je ministar donio, potpisao i opečatio, te je umjesto nje stavljen tobožnji Nacrt te Odluke, bez klase, broja, nadnevka, pečata, potpisa, koda i certifikata, ali s naznakom NACRT u gornjem desnom kutu, iako je kao naslov priloga ostalo „Odluka…” a ne „Nacrt prijedloga Odluke…” ili sl. Znači li to da je ministar stavio izvan snage svoju Odluku od 31. svibnja 2013.?

Ako je Odluku donio ministar, onda nikako nije riječ o nemaru drugih. Odluka je donesena, ali ni jednim aktom nije povučena i stavljena izvan snage da bi se mogla ponovno raspisati javna rasprava o nacrtu/prijedlogu Kurikuluma zdravstvenog odgoja te potom nakon završetka rasprave, po četvrti put donijeti Odluku o uvođenju Kurikuluma!

Ako se ne radi o krivotvorini dokumenta (a vjerojatno ne), vrlo je jasno da je onaj tko je potpisao treću Odluku o zdravstvenom kurikulumu 31. svibnja 2013. ministar znanosti, obrazovanja i sporta, a ne njegovi suradnici iz Ministarstva.

Stoga pozivamo ministra Željka Jovanovića da, ako ne zbog svega navedenoga, onda barem iz pristojnosti, umjesto svoje suradnike, smijeni samoga sebe.

          Vigilare

         U Zagrebu, 5. lipnja 2013.

Sviđa ti se ovaj članak? Podijeli ga.

Moglo bi te zanimati...